Nowoczesna profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
Jesli jesteście Państwo zainteresowani zakupem naszych pozycji wydawniczych prosimy o wypełnienie formularza zamówienia (poniżej) i wysłanie go na adres szkolenia@cps.edu.pl
Formularz zamówienia
 • Edukacja w cyfrowym świecie - Edukacja 4.0

  Edukacja w cyfrowym świecie - Edukacja 4.0

  Jak skutecznie uczyć w dobie pandemii, które z metod edukacji zdalnej są szczególnie przydatne i skuteczne, do czego może prowadzić przeciążenie cyfrowe, jak rozwijają się cyberzaburzenia: to tylko z kilka pytań na jakie odpowiadają autorzy - praktycy, dydaktycy, znawcy tych zagadnień. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek metodycznych oraz podpowiedzi dla nauczycieli i rodziców.

  Cena: 35,00 zł - z kosztami wysyłki.

 • Dylematy i wyzwania edukacji

  Dylematy i wyzwania edukacji

  Najbardziej aktualna (02.2021) polska publikacja dotycząca zagadnień edukacji, w tym edukacji zdalne, z uwzględnieniem problemów wywołanych pandemią. Praca adresowana przede wszystkim do nauczycieli i osób zarządzających oświatą: jak wdrażać naukę zdalną, wykorzystanie środków audiowizualnych w edukacji, rola pedagoga w procesie edukacji zdalnej, profilaktyka cyberprzemocy rówieśniczej oraz wiele innych ważnych problemów edukacyjnych.

  Cena: 35,00 zł - z kosztami wysyłki.

 • Cukrzyca typu 2

  Cukrzyca typu 2

  Świetnie napisana i udokumentowana badaniami publikacja poświęcona jednej z najczęściej pojawiających się chorób cywilizacyjnych – cukrzycy. Autorka jasno i precyzyjnie opisuje kluczowe problemy, z jakimi spotykają się cukrzycy, członkowie ich rodzin i opiekunowie, cytuje wypowiedzi pacjentów a także rozwija liczne wskazówki profilaktyczne. Książka nie tylko dla profesjonalistów.

  Cena: 49 zł - z kosztami wysyłki

 • Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego

  Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego

  W dobie starzejącego się społeczeństwa problemy osób starszych nabierają coraz większego znaczenia: jak widza siebie strsi, co to znaczy dojrzałe piękno, przestępstwa wobec seniorów, komunikacja z pacjentem-seniorem, jakość życia starszych kobiet, potencjały zawodowe osób starszych, prawne aspekty dysponowania majątkiem seniora oraz wiele innych bardzo aktualnych aspektów życia osób starszych. Książka napisana przez znawców, niezwykle praktyczna i przystępna.

  Cena: 35,00 zł - z kosztami wysyłki.

 • Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19

  Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19

  Psychiatrzy i ich pacjenci wspólnie zmagają się z wyzwaniami, które pandemia postawiła przed nami w roku 2020.
  Książka „Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19” stanowi autentyczny, żywy i dogłębny zapis tych zmagań. Pacjenci stanęli w tym czasie przed wieloma wyzwaniami, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej wydawały się całkiem nieprawdomówne. Ale także psychiatrzy musieli zmierzyć się z takimi zagadnieniami, których istnienia dotychczas nawet nie podejrzewali. I pacjenci i psychiatrzy podeszli do tych nieznanych wyzwań w sposób indywidulany, każdy w oparciu o...

  Cena: Zamówienia:  info@weakapit.pl Cena: 39 zł

 • Zagrożeni Niegościnną Rzeczywistością

  Zagrożeni Niegościnną Rzeczywistością

  Czy i jak oraz dlaczego współczesna rzeczywistość zagraża młodemu pokoleniu. Autorzy jednoznacznie – z humanistycznej perspektywy – opisują zagrożenia wynikające z konsumpcjonizmu, absurdalnych celebryckich wzorów medialnych, uzależnień i braku szacunku dla środowiska naturalnego, zakłamywania historii i tradycji oraz destrukcyjnej walki politycznej.
  Publikacja to socjo-pedagogiczne studium rzeczywistości w paradoksie „jest lepiej a jest gorzej”.

  M. Jędrzejko, T. Kozłowski, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2020.

  Cena: Zamówienia:  szkolenia@cps.edu.pl Cena: 39 zł

 • Cyfrowy uczeń

  Cyfrowy uczeń

  Wnikliwe pedagogiczne studium wpływu technologii cyfrowych na proces nauczania – z perspektywy nauczyciela i ucznia. Autorka diagnozuje trendy, charakteryzuje i wyjaśnia problemy i udziela licznych podpowiedzi dydaktycznych. Znacząca część pracy poświęcona jest metodycznym aspektom kształtowania kompetencji medialnych. Rewelacyjna książka da każdego nauczyciela!!!

  Małgorzata Gosek, Cyfrowy uczeń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2020.

  Cena: Zamówienia:  szkolenia@cps.edu.pl Cena: 39 zł – koszty z wysyłką

 • Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne

  Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne

  Dlaczego młodzi ludzie z taką beztroską sięgają po narkotyki i NSP (dopalacze), jak te substancje działają na człowieka, dlaczego są niebezpieczne, jak rozpoznawać zachowania narkotykowe i jak postępować w sytuacji spotkania z osobą pod wpływem narkotyków. Książka napisana przez profesjonalistów, językiem dla każdego. Kopalnia wiedzy. Dla nauczycieli, psychologów, rodziców studentów.

  Mariusz Jędrzejko, Tomasz Białas, Oficyna Wydawnicza von Velke, Warszawa 2019-20

  Cena: Zamówienia:  szkolenia@cps.edu.pl Cena: 39 zł – koszty z wysyłką

 • Metamorfoza społeczna

  Metamorfoza społeczna

  Czy można zrozumieć społeczeństwo, czy jego przemiany są przewidywalne, jak to jest, że różne społeczeństwo są tak bardzo odmienne? Jak społeczeństwo na nas działa, jak wychowuje i czym jest socjalizacja? Niezwykła przygoda dla każdego, kto interesuje się socjologią. Publikacja przygotowana przez wybitnego socjologa prof. Pawła Prüfera – dla czytelnika przygoda intelektualna i… najpiękniejszy język polski.

  P. Prüfer, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Oficyna Wydawnicza von Velke, Warszawa 2020. Twarda oprawa

  Cena: Zamówienia:  szkolenia@cps.edu.pl Cena: 45 zł – koszty z wysyłką

 • Cyberzaburzenia

  Cyberzaburzenia

  Czasy koronawirusa zwiększają zakres kontaktu dzieci i nastolatków z cybertechnologiami. Prezentujemy Państwu najnowsze polskie opracowanie (marzec 2020) dotyczące ryzyka nadużywania TC.
  Kluczowe czynniki ryzyka;
  - Etapy cyberzaburzeń i ich dokładny opis;
  - Zasady modelowania relacji dzieci-technologie cyfrowe;
  - Rozpoznawanie zaburzeń i sposoby postępowania;
  - Wskazówki dla prawidłowego kontaktu dziecka z TC.

  Cena: 31,50 zł łącznie z kosztami przesyłki

 • Diagnoza

  Diagnoza

  Problemu używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na terenie województwa łódzkiego.

  Wnikliwe studium problemów narkotykowych województwie łódzkim – charakterystyka zjawiska, tendencje rozwojowe, społeczno-kulturowe uwarunkowania eksperymentów z narkotykami i NSP, socjo-pedagaogiczne wyjaśnienie obserwowanych zjawisk. Pełna charakterystyka nowych substancji psychoaktywnych oraz projekcja skutecznych modeli profilaktyki na poziomie szkoły i środowiska lokalnego.
  Opis pierwszych tego typu badań w Polsce ukierunkowanych na wielopłaszyznową diagnozę zagrożeń oraz...

  Cena: Publikacja bezpłatna dla naukowców, instytucji państwowych i samorządowych – odbiorca pokrywa jedynie koszty przesyłki – 25 zł.

 • Zagrożenia Hybrydowe

  Zagrożenia Hybrydowe

  Publikacja dla każdego, kto chce zrozumieć istotę nowych form konfliktów testowaną przez Rosję wobec Ukrainy, poprzez ingerencję w wybory w USA oraz manipulowanie w sieci. Zagrożenia hybrydowe to rzetelna, wnikliwie udokumentowana praca przygotowana przez naukowców Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Wnikliwe analizy, rzetelnie zinterpretowane fakty, przekonywujące argumenty, ciekawe informacje pozwalające zrozumieć czym są i jakie tworzą zagrożenia działania hybrydowe. Książka daleko wykraczająca poza nauki o bezpieczeństwie. Jeśli chcesz poznać rosyjską grę o wpływy – ta książka warta jest poznania.

  Cena: Publikacja dostępna od 1.03 2019 roku.

 • Narkotyki i dopalacze

  Narkotyki i dopalacze

  Profesjonalne, ale jasnym i prostym językiem, wyjaśnienie zagrożeń związanych z używaniem przez nastolatków narkotyków i dopalaczy. Najnowsze informacje, opis kluczowych substancji na polskim rynku oraz ich wpływu na zdrowie psychiczne i somatyczne człowieka. Liczne wskazówki w zakresie rozpoznawania zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych oraz zasad postępowania w sytuacjach krytycznych. Analiza kluczowych czynników ryzyka i czynników chroniących przed narkotykami.
  Książka zawiera najnowszy identyfikator narkotyków i dopalaczy.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Młodzież doby transformacji

  Młodzież doby transformacji

  Wnikliwe studium wpływu przemian społeczno-politycznych i ekonomicznych na przeobrażenia polskiego młodego pokolenia. Socjologiczno-pedagogiczna refleksja nad kluczowymi teoriami i metaanalizami napisana z wielkim znawstwem tematu oraz naukową pasją. Autor dokonał imponującej pracy analityczno-porównawczej dorobku zagranicznych i polskich badaczy przemian w młodym pokoleniu oraz wykorzystał go w autorskim badaniu niosącym wiele praktycznych delegacji dla pracy wychowawczej. Praca systematyzująca i rozwijająca wiedzę socjologiczną.


  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Zachowania ryzykowne nastolatków

  Zachowania ryzykowne nastolatków

  Wyjaśnienie przyczyn i obszarów zachowań ryzykownych nastolatków. Ujęcie teoretyczne oraz wnioski z pracy terapeutycznej oraz resocjalizacyjnej. Kluczowe teorie naukowe oraz wypowiedzi praktyków. Praca adresowana do pedagogów i psychologów szkolnych praz nauczycieli i rodziców.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Od resocjalizacji do wsparcia w życiowym usamodzielnieniu

  Od resocjalizacji do wsparcia w życiowym usamodzielnieniu

  Wyjątkowe opracowanie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, przygotowane przez Irenę MOTOW (prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie), wychowawcę i wykładowcę o ogromnym doświadczeniu zawodowym i akademickim. Na tle przemian cywilizacyjnych i kulturowych ukazano rozwój problemów pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, przyczyny zaburzeń i ich charakter. Opis zadań i funkcji środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich w Polsce, ścieżek ich zmiany społecznej i osobistej oraz przygotowania ich do samodzielnego życia, a także pułapek w resocjalizacji instytucjonalnej. GORĄCO POLECAMY!

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

  Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

  Wyjaśnienie społecznych i psychologicznych kontekstów aktywności młodego pokolenia w internecie. Analiza uwarunkowań sprzyjających "ucieczkę w sieć" oraz zagrożeń związanych z używaniem technologi cyfrowych. Publikacja pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oparta o najnowsza literature światową i rzetelne autorskie badania naukowe. Wiele wskazówek profilaktycznych.  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Narkotyki i NSP 2020 - identyfikator

  Narkotyki i NSP 2020 - identyfikator

  Jak zamówić identyfikator:
  INSTYTUCJE I FIRMY:  Wyślij emial szkolenia@cps.edu.pl określając ilość identyfikatorów. Podaj dane firmy, w tym NIP oraz adres na jaki mamy wysłać opracowanie. Płatności dokonasz przelewem.
  OSOBY PRYWATNE: Wyślij emial szkolenia@cps.edu.pl określając ilość identyfikatorów. Podaj dane – IMIĘ NAZWISKO, ADRES na jaki mamy wysłać opracowanie. Dokonaj przelewu zaliczkowego – identyfikator i fakturę potwierdzającą wpłatę wyślemy w ciągu 3 dni od otrzymania przelewu. - Konto: Centrum Profilaktyki Społecznej mBank 28 1140 2004 0000 3302 7549 0188

  Cena: CENNIK (Z KOSZTAMI WYSYŁKI): 1 egz. – 15 zł | 2-10 egz. – 12,30 zł za egz. | pow. 10 egz. – 10 zł za egz.

 • Pedagogika i profilaktyka społeczna

  Pedagogika i profilaktyka społeczna

  Pierwsza z serii publikacji odnosząca się do kluczowych zadań pedagogiki i profilaktyki społecznej w obliczu rosnących wyzwań wychowawczych. Publikacja przygotowana przez praktyków, osoby z dużym doświadczeniem w diagnozie dzieci z zaburzeniami oraz praktyce realizacji programów profilaktycznych. Opracowanie zawiera m.in. : problematykę szans i zagrożeń (cyberagresja, cyberpedofilia, patostrem, sexsting, cyberzaburzenia) w świecie pełnym przekazów i urządzeń cyfrowych, wyjaśnienie pułapek ponowoczesnych modeli wychowawczych i społecznych; analizę zagrożeń narkotykowych (marihuana), nadużywania leków; analizę wpływu pracoholizmu na...

  Cena: Koszt publikacji – 42 zł z wysyłką.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.