Nowoczesna profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
Jesli jesteście Państwo zainteresowani zakupem naszych pozycji wydawniczych prosimy o wypełnienie formularza zamówienia (poniżej) i wysłanie go na adres szkolenia@cps.edu.pl
Formularz zamówienia
 • Zagrożone Dorastanie - Tom 1

  Zagrożone Dorastanie - Tom 1

  Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej.

  Socjopedagogiczne ujęcie problemów dorastania dzieci i młodzieży oraz roli rodziny w tworzeniu zrównoważonego środowiska rozwojowego nastolatków. W pracy omówiono takie zagadnienia jak: rodzina jako środowisko-opiekuńczo-wychowawcze; znaczenie i modele profilaktyki zachowań ryzykownych; ryzyka ideologii gender; diagnoza wpływów globalnych na zmianę kulturowo-społecznego środowiska rodziny i dorastania; znacznie wychowana moralnego dla prawidłowego rozwoju dziecka; idea dobrostanu jako model wychowawczy; nowe przestrzenie zagrożeń (patostreaming)....

  Cena: 40 zł (z kosztami przesyłki). Przy zakupie tomu 1 i 2 cena łączna 60 zł.

 • Zagrożone Dorastanie - Tom 2

  Zagrożone Dorastanie - Tom 2

  Od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego.

  Próba diagnozy zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania współczesnej rodziny na tle wielkich procesów globalnych. Krytyczne ujęcie nowych projektów społeczno-kulturowych związanych ze „społeczeństwem konsumpcji” oraz ideą nieograniczonego rozwoju (gender). Charakterystyka wybranych problemów procesu dorastania nastolatków, ze szczególnym akcentem na zagadnienia grupy rówieśniczej oraz wpływów cyberprzestrzeni na zmianę form aktywności młodzieży. Liczne praktyczne i metodyczne wskazówki dla rodziców,...

  Cena: 40 zł (z kosztami wysyłki). Przy zakupie tomu 1 i 2 cena łączna 60 zł.

 • Diagnoza

  Diagnoza

  Problemu używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na terenie województwa łódzkiego.

  Wnikliwe studium problemów narkotykowych województwie łódzkim – charakterystyka zjawiska, tendencje rozwojowe, społeczno-kulturowe uwarunkowania eksperymentów z narkotykami i NSP, socjo-pedagaogiczne wyjaśnienie obserwowanych zjawisk. Pełna charakterystyka nowych substancji psychoaktywnych oraz projekcja skutecznych modeli profilaktyki na poziomie szkoły i środowiska lokalnego.
  Opis pierwszych tego typu badań w Polsce ukierunkowanych na wielopłaszyznową diagnozę zagrożeń oraz...

  Cena: Publikacja bezpłatna dla naukowców, instytucji państwowych i samorządowych – odbiorca pokrywa jedynie koszty przesyłki – 25 zł.

 • Zagrożenia Hybrydowe

  Zagrożenia Hybrydowe

  Publikacja dla każdego, kto chce zrozumieć istotę nowych form konfliktów testowaną przez Rosję wobec Ukrainy, poprzez ingerencję w wybory w USA oraz manipulowanie w sieci. Zagrożenia hybrydowe to rzetelna, wnikliwie udokumentowana praca przygotowana przez naukowców Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Wnikliwe analizy, rzetelnie zinterpretowane fakty, przekonywujące argumenty, ciekawe informacje pozwalające zrozumieć czym są i jakie tworzą zagrożenia działania hybrydowe. Książka daleko wykraczająca poza nauki o bezpieczeństwie. Jeśli chcesz poznać rosyjską grę o wpływy – ta książka warta jest poznania.

  Cena: Publikacja dostępna od 1.03 2019 roku.

 • Narkotyki i dopalacze

  Narkotyki i dopalacze

  Profesjonalne, ale jasnym i prostym językiem, wyjaśnienie zagrożeń związanych z używaniem przez nastolatków narkotyków i dopalaczy. Najnowsze informacje, opis kluczowych substancji na polskim rynku oraz ich wpływu na zdrowie psychiczne i somatyczne człowieka. Liczne wskazówki w zakresie rozpoznawania zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych oraz zasad postępowania w sytuacjach krytycznych. Analiza kluczowych czynników ryzyka i czynników chroniących przed narkotykami.
  Książka zawiera najnowszy identyfikator narkotyków i dopalaczy.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Narkotyki dopalacze nowe środki psychoaktywne

  Narkotyki dopalacze nowe środki psychoaktywne

  Najnowsza w Polsce publikacja naukowa opisująca skalę, charakter oraz specyfikę problemu narkotykowego – pełna charakterystyka klasycznych narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych. Analiza uwzgledniająca najnowsze (lipiec 2018) zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Rzetelny opis wpływu narkotyków i NSP (dopalaczy) na zdrowie i zachowania ludzi, zasad postępowania z osobami pod wpływem narkotyków oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Szczegółowe wyjaśnienie zasad rozpoznawania zachowań ponarkotykowych.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Społeczne i osobiste przestrzenie samotności

  Społeczne i osobiste przestrzenie samotności

  Samotność jest paradoksem współczesnych czasów pełnych możliwości komunikacyjnych oraz wielkiej ruchliwości społecznej. Jest to także rosnące wyzwanie społeczne m.in. jako czynnik generujących stres oraz skutkujący głębokimi problemami psychospołecznymi. Publikacja przygotowana pod kierunkiem prof. Zofii Dołęgi cechuje się najwyższym poziomem wrażliwości społecznej. Omawiane zagadnienia są bezsprzecznie aktualne - społeczne i psychologiczne konteksty samotności, samotność jako wynik kryzysów małżeńskich, atomizacja będąca skutkiem wchłonięcia w sieć oraz uzależnień. Rewelacyjna lektura dla pracowników socjalnych,...

  Cena: Cena z wysyłką 30 zł. Oprawa miękka.

 • Młodzież doby transformacji

  Młodzież doby transformacji

  Wnikliwe studium wpływu przemian społeczno-politycznych i ekonomicznych na przeobrażenia polskiego młodego pokolenia. Socjologiczno-pedagogiczna refleksja nad kluczowymi teoriami i metaanalizami napisana z wielkim znawstwem tematu oraz naukową pasją. Autor dokonał imponującej pracy analityczno-porównawczej dorobku zagranicznych i polskich badaczy przemian w młodym pokoleniu oraz wykorzystał go w autorskim badaniu niosącym wiele praktycznych delegacji dla pracy wychowawczej. Praca systematyzująca i rozwijająca wiedzę socjologiczną.


  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Działania nieregularne

  Działania nieregularne

  Opracowana z niezwykłą naukową rzetelnością i przenikliwością publikacja wybitnych ekspertów nauk o bezpieczeństwie, dotycząca kluczowych czynników warunkujących militarne bezpieczeństwo Polski. Idea wywodu poparta licznymi przykładami historycznymi uświadamia nam znaczenie masowego przygotowania obronnego Polaków. Praca niezwykle aktualna, szczególnie po rosyjskiej aneksji Krymu oraz napaści na Ukrainę. Książka dedykowana nie tylko ekspertom ale każdemu, kto chce lepiej zrozumieć bezpieczeństwo Polski.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Wychowanie wobec zagrożonego człowieczeństwa

  Wychowanie wobec zagrożonego człowieczeństwa

  Sociopedagogiczna analiza współczesnych zagrożeń dzieci i młodzierzy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju uzależnień. Diagnoza kondycji polskiej rodziny jakoi klluczowego czynnika ochronnego przed zachowaniamy ryzykownymi.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Cyfrowe dzieci

  Cyfrowe dzieci

  Analiza wpływu technologi cyfrowych na rozwój emocjinoalny i edukacyjny dzieci i młodzieży. Psychologiczne konteksty aktywności dzieci w cyberprzestrzeni - potencjały rozwojowe i zagrożenia. Rozwój uzaleznień od technologi cyfrowych, ich diagnoza oraz profilaktyka. Wpływ video games na pobudzenie emocjonalne oraz zachowania agresywne dzieci i nastolatków. Edukacyjne potencjały gier komputerowych. Modelowanie relacji dzieci - technologie cyfrowe. Najnowsza wiedza pedagogiczna, psychologiczna i metodyczna. Wydanie uaktualnione 2018


  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Zachowania ryzykowne nastolatków

  Zachowania ryzykowne nastolatków

  Wyjaśnienie przyczyn i obszarów zachowań ryzykownych nastolatków. Ujęcie teoretyczne oraz wnioski z pracy terapeutycznej oraz resocjalizacyjnej. Kluczowe teorie naukowe oraz wypowiedzi praktyków. Praca adresowana do pedagogów i psychologów szkolnych praz nauczycieli i rodziców.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Od resocjalizacji do wsparcia w życiowym usamodzielnieniu

  Od resocjalizacji do wsparcia w życiowym usamodzielnieniu

  Wyjątkowe opracowanie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, przygotowane przez Irenę MOTOW (prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie), wychowawcę i wykładowcę o ogromnym doświadczeniu zawodowym i akademickim. Na tle przemian cywilizacyjnych i kulturowych ukazano rozwój problemów pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, przyczyny zaburzeń i ich charakter. Opis zadań i funkcji środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich w Polsce, ścieżek ich zmiany społecznej i osobistej oraz przygotowania ich do samodzielnego życia, a także pułapek w resocjalizacji instytucjonalnej. GORĄCO POLECAMY!

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

  Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

  Wyjaśnienie społecznych i psychologicznych kontekstów aktywności młodego pokolenia w internecie. Analiza uwarunkowań sprzyjających "ucieczkę w sieć" oraz zagrożeń związanych z używaniem technologi cyfrowych. Publikacja pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oparta o najnowsza literature światową i rzetelne autorskie badania naukowe. Wiele wskazówek profilaktycznych.  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków

  Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków

  Najnowsza publikacja – dostępna od kwietnia/maja 2018 roku.
  Analiza przyczyn oraz zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi nastolatków – przedwczesną inicjacją, oglądaniem pornografii oraz seksualizacją wyglądu. Dużo wskazówek dla nauczycieli i rodziców.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł - Publikacja dostepna od kwietnia 2018.

 • Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne – problemy lokalne

  Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne – problemy lokalne

  Autorzy: Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik. Tomasz Safjański
  Wydawnictwo: Oficyna Wydanicza ASPRA-JR Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7545-622-6

  "To opracowanie, które winno się stać zadekretowaną i absolutnie obowiązkową lekturą dorosłych, a przede wszystkim pedagogów i nauczycieli. Autorzy donoszą tu bowiem o sprawach, których nie da się już przemilczeć, obejść i zmarginalizować. Praca jest znakomita, dopracowana i profesjonalna. Napisana językiem, który wzmacnia jej przesłanie poprzez swoją "lodowatość" i niewątpliwy obiektywizm. Publikacja stawia też meta pytania: dlaczego człowiek dobrowolnie...

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Narkotyki i NSP 2018 - identyfikator

  Narkotyki i NSP 2018 - identyfikator

  Jak zamówić identyfikator:
  INSTYTUCJE I FIRMY:  Wyślij emial szkolenia@cps.edu.pl określając ilość identyfikatorów. Podaj dane firmy, w tym NIP oraz adres na jaki mamy wysłać opracowanie. Płatności dokonasz przelewem.
  OSOBY PRYWATNE: Wyślij emial szkolenia@cps.edu.pl określając ilość identyfikatorów. Podaj dane – IMIĘ NAZWISKO, ADRES na jaki mamy wysłać opracowanie. Dokonaj przelewu zaliczkowego – identyfikator i fakturę potwierdzającą wpłatę wyślemy w ciągu 3 dni od otrzymania przelewu. - Konto: Centrum Profilaktyki Społecznej mBank 28 1140 2004 0000 3302 7549 0188

  Cena: CENNIK (Z KOSZTAMI WYSYŁKI): 1 egz. – 15 zł | 2-10 egz. – 12,30 zł za egz. | pow. 10 egz. – 10 zł za egz.

 • Pedagogika i profilaktyka społeczna

  Pedagogika i profilaktyka społeczna

  Pierwsza z serii publikacji odnosząca się do kluczowych zadań pedagogiki i profilaktyki społecznej w obliczu rosnących wyzwań wychowawczych. Publikacja przygotowana przez praktyków, osoby z dużym doświadczeniem w diagnozie dzieci z zaburzeniami oraz praktyce realizacji programów profilaktycznych. Opracowanie zawiera m.in. : problematykę szans i zagrożeń (cyberagresja, cyberpedofilia, patostrem, sexsting, cyberzaburzenia) w świecie pełnym przekazów i urządzeń cyfrowych, wyjaśnienie pułapek ponowoczesnych modeli wychowawczych i społecznych; analizę zagrożeń narkotykowych (marihuana), nadużywania leków; analizę wpływu pracoholizmu na...

  Cena: Koszt publikacji – 42 zł z wysyłką.

 • Oblicza człowieka i rozdroża jego natury

  Oblicza człowieka i rozdroża jego natury

  Imponujące rozmachem tematycznym i wnikliwością studium współczesnego człowiek w jego wielkim rozwoju przez całe dzieje. Książka z pogranicza wielu dyscyplin naukowych przygotowana przez wybitnego pedagoga i dydaktyka. Ścieżka stawania się człowiekiem od pradawnych dziejów, przez wielką Grecję, wojny i epidemie, piramidy, dzieła Bosha i da Vici, wielcy kreatorzy i odkrywcy, wielcy oszuści i tyrani, dlaczego potrafimy być tak kreatywni i tak destrukcyjni. Niezwykłe obrzędy, religie, znaczenie seksu oraz mroczne fragmenty naszego życia. Wielka intelektualna przygoda, od której trudno się oderwać przez całe 600 stron. Jak sam autor pisze: to...

  Cena: Publikacja dostępna od 10.03 2019 roku – cena z wysyłką 50 zł. Oprawa twarda

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.