Nowoczesna profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
Jeśli chcesz zamówić nasze szkolenia napisz email na adres
szkolenia@cps.edu.pl i zapytaj o wolne terminy


Konferencje metodyczne i konwersatoria

Organizujemy konferencje dla samorządów gmin, miast, starostw powiatowych, powiatowych stacji SANEPID, sądów rejonowych i okręgowych, pedagogów i psychologów szkolnych, okręgowych izb pielęgniarek i położnych, wyższych uczelni, Policji, pracowników komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, jednostek wojskowych, PCPR oraz MOPS i GOPS:

(1) Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – etiologia, zagrożenia, rozpoznawanie problemów, czynniki ryzyka, skuteczne programy profilaktyki).

(2) Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – zjawisko, uwarunkowania, sposoby rozprowadzania, zagrożenia zdrowotne i społeczne. Zasady postępowania w sytuacjach krytycznych i zasady bezpieczeństwa. Mechanizmy działania narkotyków i dopalaczy.

(3) Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowych – uwarunkowania, szanse i zagrożenia, kluczowe zagrożenia, wprowadzanie dzieci w świat technologii cyfrowych, kontrola rodzicielska, zasady modelowania relacji dzieci – nowoczesne technologie cyfrowe.

(4) Uzależnienia behawioralne i nowe zachowania ryzykowne - zjawisko, uwarunkowania rozwoju, kluczowe czynniki ryzyka, zagrożenia psycho-somatyczne i społeczne, profilaktyka na poziomie rodziny i szkoły.

(5) Cyberagresja - zjawisko, formy, zagrożenia, konsekwencje psychologiczne, pomoc ofiarom, profilaktyka na poziomie szkoły i rodziny.

(6) Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków – uwarunkowania problemu, zjawisko i jego wielowymiarowe konsekwencje, rozpoznawanie problemu, edukacja wstrzemięźliwości, profilaktyka na poziomie szkoły i rodziny, postępowanie w sytuacjach trudnych.

(7) Wyjazdowe (w siedzibie uczelni) konferencje i warsztaty metodyczno-edukacyjne dla studentów kierunków pedagogicznych, społecznych i medycznych „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – zagrożenia, pomoc medyczna, zasady bezpieczeństwa”.

(8) Narkotyki i dopalacze a bezpieczeństwo ruchu drogowego – specjalistyczne warsztaty adresowane do policjantów prewencji i ruchu drogowego, instruktorów nauki jazdy, kadr kierowniczych i zarządzających firm transportowych.

(9) Budowanie nowoczesnych programów profilaktyki na poziomie miast, powiatów i gmin – warsztaty metodyczne dla pedagogów szkolnych, gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. uzależnień.Karta zgłoszenia
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.