Nowoczesna profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
 • Szkolenia specjalistyczne, metodyczne i warsztaty dla rad pedagogicznych;
 • Warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów;
 • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • Warsztaty kompetencji dla rodziców zastępczych, pracowników służb socjalnych i kuratorów sądowych;
 • Wyjazdowe warsztaty dla rad pedagogicznych w ośrodku "OAZA"
 • Konferencje metodyczne i profilaktyczne z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych
 • Profesjonalne i popularnonaukowe wydawnictwa;

OŚRODEK WSPARCIA DLA DZIECI I NASTOLATKÓW
Z ZABURZENIAMI I UZALEŻNIENIAMI

 • Diagnoza dzieci z zaburzeniami - autyzm, FAS/FASD, samookaleczenia, zaniżona samoocena, ADHD, zachowanie opozycyjno-buntownicze, problemy okresu rozwojowego nastolatków;
 • Diagnoza i terapia cyberzaburzeń;
 • Psychospołeczne wsparcie dla dziecieci i młodzieży po próbach samobójczych;
 • Diagnoza uzależnień behawioralnych i chemicznych;
 • Terapia małżeństw;
 • Psychospołeczne wsparcie dla ofiar przemocy domowej i rówieśniczej;
 • Warsztatay terapi zajęciowej.

Pracujemy metodą Working Therapy (terapia przez pracę i aktywność) i Green Theraphy (terapia w środowisku przyrodniczym). Stosujemy metodę dialogu wspierającego – wysokie nasycenie aktywnością fizyczną, pracą indywidualną, sportem i rekreacją. W trakcie pobytu uczestnicy mają modelowany dostęp do technologii cyfrowych.


Dzieci z cyberzaburzeniami diagnozujemy także w poradniach:

Warszawa: Poradnia TPD ul. Marszałkowska 24/26 – każdy wtorek 15.00-20.00 – zgłoszenia tel. 662-131-667

Rawa Mazowiecka: Budynek Urzędu Miasta, Plac Piłsudskiego 5 p. 8 – drugi i czwarty piątek miesiąca 15.00-20.00 – zgłoszenia tel. 691-222-557
 

Najnowsza oferta

Nasze propozycje na najbliższe miesiące

 • Dzieci i młodzież w postpandemii - psychospołeczne wsparcie na poziomie szkoły i domu
 • Wsparcie dla dziecka (nastolatka) w kryzysie adolescencyjnym – skuteczne metody działania dla rodziców
 • Jak wykorzystać dorobek neurodydaktyki i neuropsychliogii w dobie Covid. Delegacje dla sprawnej edukacji w szkole i w domu
 • Narkotyki i nowe substancje psychoaktwyne - co powinni wiedzieć nauczyciele i rodzice?
 • Kluczowe predykatory zaniżonej samooceny, zachowań samobójczych i autoagresywnych – co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele?
 • Uzależnienia behawioralna – rozpoznawanie problemów. Delegacje dla profilaktyki szkolnej i domowej
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedlekarskiej dla osób pod wpływem narkotyków i NSP
 • Dlaczego warto wychowywać dzieci w granicach i normach. Rodzice jako wzorce wychowawcze.
 • Modelowanie relacji dzieci – nowe technologie cyfrowe. Domowa edukacja medialna
 • Diagnoza cyberzaburzeń – test CPS/TC – praca z uczniem (dzieckiem) z symptomami cyberzaburzeń – warsztaty dla pedagogów i psychologów
 • Cyberzaburzenia - cyberuzależnienia. Diagnoza, czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Terapia i wsparcie dziecka – szkolenie dla Rad Pedagogicznych
 • Suplementy diety, energetyki, e-papierosy – o czym warto wiedzieć dla zdrowia dziecka?
 • Anoreksja, bulimia, zdrowe żywienie dziecka – co powinni wiedzieć rodzice?
 • Ponowoczesność jako źródło cierpień i zagrożeń. Dlaczego cywilizacja Zachodu odchodzi od źródeł i wartości


KARTA ZGŁOSZENIA (link)


Adresaci:
Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, rodzice, pracownicy PCPR, MOPS/GOPS, rodziny zastępcze, kuratorzy sądowi, dzieci i młodzież.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.