Nowoczesna profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
 • Uzależnienia behawioralne

  Pełna monografia uzależnień behawioralnych przygotowana przez ekspertów – analityków i praktyków.

  Autorzy: Mariusz Z. Jędrzejko, Bronisław P. Rosik, Mirosław Kowalski

  Czytaj więcej
 • „Zawirowany” świat ponowoczesności

  Socjopedagogiczne spojrzenie na zmiany społeczno-kulturowe i obyczajowe ostatnich dwóch dekad. Autor podejmuję próbę ukazania etiologii tych zjawisk oraz rozwoju zachowań ryzykownych, uzależnień i dewiacji, na tle szerszych przemian kulturowych zwłaszcza jako wynik promocji rewolucji obyczajowych. W publikacji ukazano kluczowe zagrożenia związane z podważaniem znaczenia tradycji, zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży, promocją konsumpcyjnych modeli życia i jego seksualizacją, rozwojem uzależnień chemicznych i behawioralnych. Książka jest pedagogicznym sporem z ideologią postmodernizmu.

  Autorzy: Mariusz Jędrzejko

  Czytaj więcej
 • Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie z perspektywy socjopedagogicznej, uwzględniając takie aspekty, jak inżynieria społeczna, zmiany w mózgach osób nadużywających nowych technologii, działanie pamięci poddanej informatycznej melasie, modelowanie relacji dziecko-technologie cyfrowe. Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

  Autorzy: Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko

  Czytaj więcej
 • Narkotyki i paranarkotyki

  Narkotyki paranarkotyki – pełna analiza wpływu narkotyków i substancji działających podobnie na zdrowie i zachowania człowieka. Wyjaśniono kluczowe podziały substancji narkotycznych, zjawisko dopalaczy oraz psychiczne i fizyczne mechanizmy uzależnień. Praca popularna adresowana do pedagogów i psychologów szkolnych oraz studentów kierunków medycznych, nauk społecznych i humanistycznych – przyszłych nauczycieli.

  Autorzy: Mariusz Jędrzejko

  Czytaj więcej
 • Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012

  Kadra Wojska Polskiego (1998-2012) – studium przebiegu zmian wśród kadry WP od początku transformacji do zakończenia profesjonalizacji armii. Prezentujemy etapy przemian, w tym likwidacji zasadniczej służby wojskowej, powołania korpusu zawodowych, rozformowania korpusu oficerów politycznych Omawiamy – wykorzystując ponad 70 wywiadów z premierami, ministrami obrony, szefami SG P i najwyższymi dowódcami (w tym unikalne cytaty) proces transformacji armii. W pracy zawarto studium zmniejszania armii, wnioski ze służby kobiet oraz dostosowania sił zbrojnych do wymogów NATO. Praca ukaże się pod koniec I półrocza 2014.

  Autorzy: Marek Paszkowski, Mariusz Jędrzejko

  Czytaj więcej
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.