Nowoczesna profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko
Pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych (I lokata), studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Jana Bogusza w Akademii Pedagogiki Specjalnej, habilitację obronił na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1981-2004 pełnił zawodową służbę wojskową. Był m.in. sekretarzem Rady Młodzieżowej Wojska Polskiego, zastępcą dowódcy 1 pułku zmechanizowanego w Wesołej, szefem Wydziału Wychowania 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej (najmłodszym w historii dywizji), rzecznikiem prasowym Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych, asystentem pierwszego Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewa Zalewskiego oraz asystentem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – współtworzył program profilaktyki narkotykowej w wojsku. W 1998 roku, jako najmłodszy oficer Wojska Polskiego został mianowany na stopień pułkownika. W zespole gen. Józefa Flisa współtworzył koncepcję sformowania Dowództwa Wojsk Lądowych. W roku 1994 kierował zespołami organizującymi obchody 40-lecia bitwy o Monte Cassino oraz pierwsze Dni Polskie w Głównej Kwaterze NATO. Pod kierunkiem gen. dyw. Leona Komornickiego współorganizował I Światowy Zjazdu Kombatantów w Polsce.

Od 2003 nauczyciel akademicki m.in. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, warszawskim PEDAGOGIUM, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (dwukrotnie wyróżniony nagrodą rektorską) a od 2012 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Katedra Pedagogiki). Od 2017 roku pracownik naukowy Wydziału nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Promotor ponad 210 prac magisterskih i licencjackich. Uczestniczył w zespołach badawczych i studyjnych kierowanych m.in. przez takich uczonych jak prof. dr hab. Maria Jarosz (PAN), prof. Zdzisław Kosyrz (Pedagogium), prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL), prof. Czesław Cekiera. Prowadzi własną praktykę pedagogiczną w zakresie diagnozy dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami (zachowania ryzykowne, uzależnienia chemiczne i behawioralne).

Obszarami zainteresowań naukowych autora są etiologia i przebieg współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i patologii społecznych (czynniki determinujące eksperymenty z narkotykami, wpływ uzależnień na dysfunkcje rodziny) oraz zachowania ryzykowne młodzieży, jak również tworzenie programów profilaktycznych adresowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Prowadzi badania nad zjawiskami określanymi w socjologii i pedagogice, jako „społeczeństwo ryzyka” oraz „człowiek w cyberprzestrzeni”, a także wybranymi aspektami pedagogiki aksjologicznej. Autor ponad 50 opracowań naukowych i popularno-naukowych (wydanych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, czeskim i ukraińskim) dotyczących problematyki narkomanii, prostytucji, subkultur młodzieżowych, zachowań ryzykownych, postmodernizmu i ponowoczesności oraz mediów cyfrowych.

Organizator i współorganizator ponad 500 konferencji metodycznych, warsztatów edukacyjnych i szkoleń profilaktycznych dotyczących nowych uzależnień i problemów wychowawczych. Od blisko 20 lat kontynuuje badania nad przemianami w Wojsku Polskim.

Został odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.