Nowoczesna profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
Jesli jesteście Państwo zainteresowani zakupem naszych pozycji wydawniczych prosimy o wypełnienie formularza zamówienia (poniżej) i wysłanie go na adres szkolenia@cps.edu.pl
Formularz zamówienia
 • „Zawirowany” świat ponowoczesności

  „Zawirowany” świat ponowoczesności

  Socjopedagogiczne spojrzenie na zmiany społeczno-kulturowe i obyczajowe ostatnich dwóch dekad. Autor podejmuję próbę ukazania etiologii tych zjawisk oraz rozwoju zachowań ryzykownych, uzależnień i dewiacji, na tle szerszych przemian kulturowych zwłaszcza jako wynik promocji rewolucji obyczajowych. W publikacji ukazano kluczowe zagrożenia związane z podważaniem znaczenia tradycji, zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży, promocją konsumpcyjnych modeli życia i jego seksualizacją, rozwojem uzależnień chemicznych i behawioralnych. Książka jest pedagogicznym sporem z ideologią postmodernizmu.

  Cena: Planowany termin wydania marzec 2015

 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych

  Rozpoznawanie zachowań narkotykowych

  Autorzy: Mariusz Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski

  Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

  Rok wydania: 2015

  ISBN: 978-83-7545-611-0

  Opracowanie przedstawia kluczowe kwestie, zasady oraz metodologię (algorytmy) postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej (przedmedycznej) pomocy osobie znajdującej się pod wpływem narkotyków lub substancji działających podobnie (dopalacze, niemedyczne zastosowanie niektórych leków). Na tyle, ile wymaga tego przyjęty przez autorów model publikacji, prezentujemy także uwagi dotyczące zagrożeń wynikających z rozwoju problemu...

  Cena:

 • Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne – problemy lokalne

  Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne – problemy lokalne

  Autorzy: Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik. Tomasz Safjański
  Wydawnictwo: Oficyna Wydanicza ASPRA-JR Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7545-622-6

  "To opracowanie, które winno się stać zadekretowaną i absolutnie obowiązkową lekturą dorosłych, a przede wszystkim pedagogów i nauczycieli. Autorzy donoszą tu bowiem o sprawach, których nie da się już przemilczeć, obejść i zmarginalizować. Praca jest znakomita, dopracowana i profesjonalna. Napisana językiem, który wzmacnia jej przesłanie poprzez swoją "lodowatość" i niewątpliwy obiektywizm. Publikacja stawia też meta pytania: dlaczego człowiek dobrowolnie...

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Narkotyki i Paranarkotyki - identyfikator

  Narkotyki i Paranarkotyki - identyfikator

  Jak zamówić identyfikator:
  INSTYTUCJE I FIRMY:  Wyślij emial szkolenia@cps.edu.pl określając ilość identyfikatorów. Podaj dane firmy, w tym NIP oraz adres na jaki mamy wysłać opracowanie. Płatności dokonasz przelewem.
  OSOBY PRYWATNE: Wyślij emial szkolenia@cps.edu.pl określając ilość identyfikatorów. Podaj dane – IMIĘ NAZWISKO, ADRES na jaki mamy wysłać opracowanie. Dokonaj przelewu zaliczkowego – identyfikator i fakturę potwierdzającą wpłatę wyślemy w ciągu 3 dni od otrzymania przelewu. - Konto: Centrum Profilaktyki Społecznej mBank 28 1140 2004 0000 3302 7549 0188

  Cena: CENNIK (Z KOSZTAMI WYSYŁKI): 1 egz. – 15 zł | 2-10 egz. – 12,30 zł za egz. | pow. 10 egz. – 10 zł za egz.

 • Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym

  Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym

  Wielowątkowe spojrzenie na problemy młodego pokolenia, w tym: sytuacja człowieka i jego dylematy w dobie ponowoczesności współczesne wyzwania cywilizacyjne, zmiany globalne a sytuacja młodzieży, istota ideologii gender, koncepcje zrównoważonego rozwoju dziecka, technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży, aktywność młodzieży w Internecie, e-Twinning a nauka, fenomen gier komputerowych, młodzież w trudnych sytuacjach społecznych, erotyzacja wzorców kobiecości i męskości, ekonomiczne aspekty rozwoju a młode pokolenie. I wiele innych publikacji autorów z Polski, Czech i Słowacji. Recenzenci: prof. Stanisław KAWULA, prof. Ludovit Visnowsky.

  Cena: Sprzedaż książki prowadzi Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” www.weakapit.pl

 • Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka

  Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka

  Publikacja jest próbą poszukiwania etiologii w współczesnych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów narkotykowych oraz nadużywania nowych technologii cyfrowych, a także ich wpływu na rozwój i społeczne funkcjonowanie człowieka. W części pierwszej autorzy przedstawiają krytyczne ujęcie wybranych trendów postmodernistycznej wizji świata i człowieka. Czytelnik znajdzie w publikacji m.in. najnowsze analizy dotyczące rozwoju przestępczości narkotykowych, wpływu narkotyków na zdrowie człowieka, stalkingu, zaburzeń związanych z nadużywaniem telefonów komórkowych oraz prostytucji nieletnich. ISBN...

  Cena: zamówienia przez wydawnictwo WSOWLąd we Wrocławiu

 • Współczesne teorie uzależnień

  Współczesne teorie uzależnień

  Zwięzły przegląd naukowego podejścia do uzależnień behawioralnych i chemicznych. Mechanizmy i przebieg uzależnień,czynnki ryyzka i czynniki ochornne, rozwój uzależnienia, konsekwencje somatyczne i psychiczne, kluczowe definicje i terminy.

  Autor – redaktor naukowy: Mariusz Jędrzejko
  Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  Data wydania: 2012.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 25 zł Przesyłka za pobraniem – 35 zł

 • Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania

  Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania

  Socjopedagogiczne spojrzenie na kluczowe zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Autorzy wyjaśniają etiologię tych zachowań oraz najczęściej występujących w Polsce uzależnień. W pracy zaprezentowano badania polskie i zagraniczne nad tą problematyką (m.in. badania R. i R. Jessorów teorie grup rówieśniczych, teorie ekosystemowe, teorię społecznego uczenia się A. Bandury, teorie odporności. Szeroko omówiono rozwój tych problemów w okresie adolescencji ze szczegółowym omówieniem czynników wywołujących uzależnienia oraz chroniących przed nimi. Stron 144, ISBN 978-83-7545-418-5

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Socjopedagogiczne studium wpływu technologii cyfrowych na życie społeczne, w tym relacje interpersonalne, edukacje oraz funkcjonowanie rodzimy. Autorzy prezentują najnowsze diagnozy związane z wpływem multimediów na rozwój człowieka, życie ekonomiczne a także funkcjonowanie mózgu pod wpływem intensywnego działania technologii cyfrowych. Diagnozom pedagogicznym i socjologicznym towarzyszy prezentacja wyników badań własnych związanych m.in. z wpływem reklamy i przekazu cyfrowego na decyzje konsumenckie, sposoby komunikacji oraz wykorzystanie Internetu w edukacji. Po raz pierwszy w polskiej literaturze podjęto dyskusję krytyczną dyskusję nad koncepcją uzależnień...

  Cena: Przelew zaliczkowy – 35 zł Przesyłka za pobraniem – 45 zł

 • Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe

  Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe

  Autor: red. naukowa Mariusz Jędrzejko
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR
  Rok wydania: 2009
  ISBN: 978-83-7545-121-4

  Praca powstała z myślą poszerzenia wiedzy czytelników o wielowymiarowych problemach generowanych przez narkomanie i przestępczosć narkotykowa. Pierwsze tego typu kompendium wiedzy o narkotykach. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni polscy specjaliści z zakresu uzależnień i dewiacji społecznych.

  Cena: Przelew zaliczkowy – 45 zł Przesyłka za pobraniem – 55 zł

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.