Nowoczesna profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko
Jestem zdecydowanym zwolennikiem wychowania aksjologicznego i szkoły opartej na czytelnych wartościach światopoglądowych – wychowania, które pamięta jakie są korzenie Polski. Wychowania opartego na triadzie dobro-piękno-miłość, uczącego dzieci i młodzież szacunku dla największej wartości jaką jest życie. Uznaję, że polska szkoła ma prawo sięgania do chrześcijańskich korzeń narodu i państwa, bowiem stanowią one nasz najważniejszy fundament. Szkoła laicka to fikcja służąca wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” dekonstruktywnej ideologii postmodernizmu oraz wojującego ateizmu.

Opowiadam się za zdecydowaną polityką państwa wobec przestępczości, skrajnych ideologii i dewiacji oraz spójnymi programami profilaktycznymi realizowanymi od poziomu przedszkola do matury. Jestem przeciwnikiem zapełniania więzień, bo obecne modele resocjalizacji nie pomagają w wystarczającym stopniu ludziom z wielkimi problemami.

Jestem zwolennikiem głębokiej przebudowy modelu oświaty, zwłaszcza likwidacji kuratoriów oświaty, opowiadając się za szeroką autonomią szkół. Z praktyki wiem, że nauczyciele wiedzą jak wychowywać, jak uczyć i kształtować patriotyzm dzieci – należą im się zaufanie i maksymalna niezależność oraz właściwa gratyfikacja finansowa. Nowoczesna oświata wymaga odcięcia jej od wpływów politycznych i ideologicznych, czemu powinna służyć głęboka reforma i redukcja „bizantyjskiej” struktury MEN.

Opowiadam się za głęboką cyfryzacją polskiej szkoły i tworzeniem nowoczesnych baz edukacyjnych do prowadzenia zajęć
a także: zwiększeniem liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych do 5-6 godzin tygodniowo, a języków obcych do minimum 7-8 godzin tygodniowo. Postuluję poszerzenie nauki w szkole średniej o jeden rok, przeznaczając pierwszą klasę na kształcenie językowe w wymiarze nie mniejszym niż z 20 godzin tygodniowo, tak aby absolwent szkoły średniej mówił dobrze w minimum dwóch językach obcych.

Zdecydowanie przeciwstawiam się idei legalizacji narkotyków a także promocji destrukcyjnych ideologii. Kluczem do rozwiązania problemu narkotykowego w Polsce nie jest jednak zamykanie młodych ludzi do więzień, lecz wielostopniowa, konsekwentna merytoryczna profilaktyka.

Namawiam polityków do głębokiej refleksji nad demoralizacją polskiej sceny politycznej. Bez jednoznacznej zmiany w stylu uprawiania polityki i jej treści nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego.

Budujemy profilaktykę pozytywną: opowiadamy się za zintegrowanymi programami profilaktycznymi budowanymi na
edukacji przez wiedzę a nie strach, tworzonymi w cyklu 3-letnim (klasy 1-3 SP, 4-6 SP, 1-3 gimnazjum, 1-3/4 szkoły ponadgimnazjalne) adresowanymi do nauczycieli, uczniów i rodziców. Takie programy zweryfikowaliśmy w praktyce – są skuteczne. Zasadne jest koordynowanie treści programów szkoła podstawowa –a gimnazjum - szkoła ponadgimnazjalna.

Recenzentami naszych programów i publikacji są wybitni uczeni i praktycy m.in.: prof. Krystyna Chałas, prof. Urszula Dudziak, prof. Czesław Cekiera, prof. Marek Walancik, prof. Małgorzata Ostrowska, prof. Mirosław Kowalski, prof. Stanisław Kocur, prof. Bogusław Pacek, prof. Paweł Prüfer, prof. Elżbieta Osewska,  [prof. Stanisław Kawula], prof. Lucyna Hurło, prof. Janusz Morbitzer, prof. Zbigniew Gaś, prof. Anna Zamkowska.

Współpracujemy z wieloma samorządami, ośrodkami, uczelniami i organizacjami m.in. z: Akademią Humanistyczną im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Społeczną Akademią Nauk, PWSZ w Tarnobrzegu, Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, PWSZ w Legnicy, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Stowarzyszeniem KISS, licznymi oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, SZS „Wielkopolska”, RODN w Katowicach, CDN w Toruniu i Lesznie, RODN w Katowicach, Akademią e-Nauczyciela w Dąbrowie Górniczej, władzami samorządowymi Sosnowca, Głóchołaz warszawskiego Ursynowa i Wawra, Bielska Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Sokółki, Belska Dużego, Rawy Mazowieckiej, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Wyszkowa, Kadzidła, Wieruszowa, wydziałami kuratorów sądowych, powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wieloma innymi instytucjami, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Fundacją „Orszak Trzech Króli”, Fundacją „De Primario”, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk, Centrum Edukacji Nauczycieli w Siedlcach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Sosnowcu, Centrum Edukacji Obywatelskiej MON.

 • Uzależnienia behawioralne
  Uzależnienia behawioralne

  Pełna monografia uzależnień behawioralnych przygotowana przez ekspertów – analityków i praktyków.

  Czytaj więcej
 • „Zawirowany” świat ponowoczesności
  „Zawirowany” świat ponowoczesności

  Socjopedagogiczne spojrzenie na zmiany społeczno-kulturowe i obyczajowe ostatnich dwóch dekad. Autor podejmuję próbę ukazania etiologii tych zjawisk oraz rozwoju zachowań ryzykownych, uzależnień i dewiacji, na tle szerszych przemian kulturowych zwłaszcza jako wynik promocji rewolucji...

  Czytaj więcej
 • Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych
  Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie...

  Czytaj więcej
 • Cannabis – niewinna marihuana
  Cannabis – niewinna marihuana

  Cannabis – niewinna marihuana – monograficzne ujęcie społecznych, medycznych i moralnych aspektów rozwoju narkomani marihuanowej na świecie i w Polsce. Na podstawie najnowszej literatury tematu, opracowań policji i ECMDDA autor prezentuje rozwój tego zjawiska, jego etiologię oraz...

  Czytaj więcej
 • Narkotyki i paranarkotyki
  Narkotyki i paranarkotyki

  Narkotyki paranarkotyki – pełna analiza wpływu narkotyków i substancji działających podobnie na zdrowie i zachowania człowieka. Wyjaśniono kluczowe podziały substancji narkotycznych, zjawisko dopalaczy oraz psychiczne i fizyczne mechanizmy uzależnień. Praca popularna adresowana do...

  Czytaj więcej
 • Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012
  Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012

  Kadra Wojska Polskiego (1998-2012) – studium przebiegu zmian wśród kadry WP od początku transformacji do zakończenia profesjonalizacji armii. Prezentujemy etapy przemian, w tym likwidacji zasadniczej służby wojskowej, powołania korpusu zawodowych, rozformowania korpusu oficerów...

  Czytaj więcej
 • Warsztaty metodyczne W GŚS
  Warsztaty metodyczne W GŚS

  Tematem spotkania jakie odbył się w miniony czwartek w Centrum Kultury było: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych –...

  Czytaj więcej 2015-10-31
 • Już 3 października ogólnopolska konferencja „Miejsce Rodziny w Szkole”
  Już 3 października ogólnopolska konferencja „Miejsce Rodziny w Szkole”

  W sobotę 3 października w Józefowie koło Warszawy odbędzie się ogólnopolska konferencja „Miejsce Rodziny w Szkole” w ramach...

  Czytaj więcej 2015-09-28
 • Konferencja o dopalaczach w AHE. Do Łodzi przyjedzie prof. Mariusz Jędrzejko
  Konferencję poświęconą dopalaczom organizuje dla nauczycieli Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Czytaj więcej 2015-09-28
 • Uchodźcy dzielą jak Smoleńsk
  Uchodźcy dzielą jak Smoleńsk

  Narasta spór o przyjmowanie w Polsce uciekinierów z Bliskiego Wschodu - czytamy w "Rzeczpospolitej".

  Czytaj więcej 2015-09-28
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.