Nowoczesna profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko
Jestem zdecydowanym zwolennikiem wychowania aksjologicznego i szkoły opartej na czytelnych wartościach światopoglądowych – wychowania, które pamięta jakie są korzenie Polski. Wychowania opartego na triadzie dobro-piękno-miłość, uczącego dzieci i młodzież szacunku dla największej wartości jaką jest życie. Uznaję, że polska szkoła ma prawo sięgania do chrześcijańskich korzeń narodu i państwa, bowiem stanowią one nasz najważniejszy fundament. Szkoła laicka to fikcja służąca wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” dekonstruktywnej ideologii postmodernizmu oraz wojującego ateizmu.

Opowiadam się za zdecydowaną polityką państwa wobec przestępczości, skrajnych ideologii i dewiacji oraz spójnymi programami profilaktycznymi realizowanymi od poziomu przedszkola do matury. Jestem przeciwnikiem zapełniania więzień, bo obecne modele resocjalizacji nie pomagają w wystarczającym stopniu ludziom z wielkimi problemami. Opowiadam się za likwidacją Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w ich miejsce należy powołać Agencję Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz opracować spójny program przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym

Jestem zwolennikiem szerokiej autonomii szkół oraz zwiększenia autorskiego wpływu nauczycieli na programy kształcenia, zwłaszcza na poziomie ponadgimnazjalnym. Z praktyki wiem, że nauczyciele wiedzą jak wychowywać, jak uczyć i kształtować patriotyzm dzieci – należą im się zaufanie i maksymalna niezależność oraz właściwa gratyfikacja finansowa. Opowiadam się za głęboką reformą systemu oświatowego – ale nie „mechanistyczną” likwidacją gimnazjów. Uznaję za optymalny model – 7 klas szkoły podstawowej – 3 lata gimnazjum – 4-5 lat szkoły średniej.

Opowiadam się za głęboką cyfryzacją polskiej szkoły i tworzeniem nowoczesnych baz edukacyjnych do prowadzenia zajęć
a także: zwiększeniem liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych do 5-6 godzin tygodniowo, a języków obcych do minimum 7-8 godzin tygodniowo. Postuluję poszerzenie nauki w szkole średniej o jeden rok, przeznaczając pierwszą klasę na kształcenie językowe w wymiarze nie mniejszym niż z 20 godzin tygodniowo, tak aby absolwent szkoły średniej mówił dobrze w minimum dwóch językach obcych.

Zdecydowanie przeciwstawiam się idei legalizacji narkotyków a także promocji destrukcyjnych ideologii. Kluczem do rozwiązania problemu narkotykowego w Polsce nie jest jednak zamykanie młodych ludzi do więzień, lecz wielostopniowa, konsekwentna merytoryczna profilaktyka.
Budujemy profilaktykę pozytywną: opowiadamy się za zintegrowanymi programami profilaktycznymi budowanymi na
edukacji przez wiedzę a nie strach, tworzonymi w cyklu 3-letnim (klasy 1-3 SP, 4-6 SP, 1-3 gimnazjum, 1-3/4 szkoły ponadgimnazjalne) adresowanymi do nauczycieli, uczniów i rodziców. Takie programy zweryfikowaliśmy w praktyce – są skuteczne. Zasadne jest koordynowanie treści programów szkoła podstawowa –a gimnazjum - szkoła ponadgimnazjalna.

Recenzentami naszych programów i publikacji są wybitni uczeni i praktycy m.in.: prof. Krystyna Chałas, prof. Urszula Dudziak, prof. Czesław Cekiera, prof. Marek Walancik, prof. Małgorzata Ostrowska, prof. Mirosław Kowalski, prof. Stanisław Kocur, prof. Bogusław Pacek, prof. Paweł Prüfer, prof. Elżbieta Osewska,  [prof. Stanisław Kawula], prof. Lucyna Hurło, prof. Janusz Morbitzer, prof. Zbigniew Gaś, prof. Anna Zamkowska, dr hab. Eugeniusz Moczuk.

Współpracujemy z wieloma samorządami, ośrodkami, uczelniami i organizacjami m.in. z: Akademią Humanistyczną im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Społeczną Akademią Nauk, PWSZ w Tarnobrzegu, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wydziałem Humanistycznym PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Stowarzyszeniem KISS, licznymi oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, SZS „Wielkopolska”, RODN w Katowicach, CDN w Toruniu i Lesznie, Akademią e-Nauczyciela w Dąbrowie Górniczej, władzami samorządowymi Rzeszowa, Sosnowca, Głóchołaz warszawskich Bielan, Ursynowa i Wawra, Radzymina, Skierniewic, Legionowa, Bielska Podlaskiego, Poniatowej, Mińska Mazowieckiego, Kadzidła, Sokółki, Belska Dużego, Rawy Mazowieckiej, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Wyszkowa, Kadzidła, Wieruszowa, Sochachaczewa, Opola Lubelskiego, powiatu Nowy Dwór Mazowiecki, powiatu pułtuskiego, powiatu ostrołęckiego, powiatu łukowskiego, powiatu żuromińskiego, , powiatu płońskiego, powiatu legionowskiego, izbami pielęgniarskimi, wydziałami kuratorów sądowych w Siedlcach, Skierniewicach, licznymi powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wieloma innymi instytucjami, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Fundacją „Orszak Trzech Króli”, Fundacją „De Primario”, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Siedlcach i Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Sosnowcu, Centrum Edukacji Obywatelskiej MON oraz licznymi stacjami ratownictwa medycznego.

 • Uzależnienia behawioralne
  Uzależnienia behawioralne

  Pełna monografia uzależnień behawioralnych przygotowana przez ekspertów – analityków i praktyków.

  Czytaj więcej
 • „Zawirowany” świat ponowoczesności
  „Zawirowany” świat ponowoczesności

  Socjopedagogiczne spojrzenie na zmiany społeczno-kulturowe i obyczajowe ostatnich dwóch dekad. Autor podejmuję próbę ukazania etiologii tych zjawisk oraz rozwoju zachowań ryzykownych, uzależnień i dewiacji, na tle szerszych przemian kulturowych zwłaszcza jako wynik promocji rewolucji...

  Czytaj więcej
 • Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych
  Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie...

  Czytaj więcej
 • Cannabis – niewinna marihuana
  Cannabis – niewinna marihuana

  Cannabis – niewinna marihuana – monograficzne ujęcie społecznych, medycznych i moralnych aspektów rozwoju narkomani marihuanowej na świecie i w Polsce. Na podstawie najnowszej literatury tematu, opracowań policji i ECMDDA autor prezentuje rozwój tego zjawiska, jego etiologię oraz...

  Czytaj więcej
 • Narkotyki i paranarkotyki
  Narkotyki i paranarkotyki

  Narkotyki paranarkotyki – pełna analiza wpływu narkotyków i substancji działających podobnie na zdrowie i zachowania człowieka. Wyjaśniono kluczowe podziały substancji narkotycznych, zjawisko dopalaczy oraz psychiczne i fizyczne mechanizmy uzależnień. Praca popularna adresowana do...

  Czytaj więcej
 • Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012
  Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012

  Kadra Wojska Polskiego (1998-2012) – studium przebiegu zmian wśród kadry WP od początku transformacji do zakończenia profesjonalizacji armii. Prezentujemy etapy przemian, w tym likwidacji zasadniczej służby wojskowej, powołania korpusu zawodowych, rozformowania korpusu oficerów...

  Czytaj więcej
 • Gdy Twoje dziecko jest ofiarą przemocy...
  Ze statystyk wynika, że co dziesiąty uczeń w szkole jest ofiarą długotrwałego prześladowania. Czy Twoje dziecko też jest doznało przemocy w szkole? O to zapytaliśmy Was w naszej sondzie, a na czacie Dzień Dobry TVN socjolog prof. Mariusz Jędrzejko radził, co robić, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole, gdzie rodzice i dzieci mogą... Czytaj więcej 2016-06-09
 • Dzikie zachowania po alkoholu
  W poznańskim zoo grupa podpitych osób dźgała kijem tygrysa. Z gośćmi Dzień Dobry TVN: psychoterapeutą i specjalistą leczenia uzależnień Robertem Rutkowskim oraz pedagogiem społecznym prof. Mariuszem Jędrzejko zastanawialiśmy, dlaczego pod wpływem alkoholu wpadamy na pomysły, których potem niejednokrotnie musimy się wstydzić. Czytaj więcej 2016-06-09
 • Mariusz Jędrzejko: Mamy ok. 8 tys. dilerów. Zarabiają głównie na weekendowych klientach
  Mariusz Jędrzejko: Mamy ok. 8 tys. dilerów. Zarabiają głównie na weekendowych klientach

  Rozmowa z profesorem Mariuszem Jędrzejko, wybitnym specjalistą z dziedziny profilaktyki uzależnień.

  Czytaj więcej 2016-06-09
 • Prof. Mariusz Jędrzejko:
  Prof. Mariusz Jędrzejko: "Z dopalaczami trzeba walczyć, odbierając sklepom klientów"

  Naszą największą bronią w walce z dopalaczami jest profilaktyka - mówi prof. Mariusz Jędrzejko, szef Centrum Profilaktyki Społecznej

  Czytaj więcej 2016-06-09
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.