Nowoczesna profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko
Działamy od 2006 roku i jesteśmy jedną z trzech największych w Polsce instytucji zajmujących się profilaktyką zachowań ryzykownych i uzależnień, diagnozą problemów wychowawczych oraz edukacją prozdrowotną. Przeszkoliliśmy ponad 60 tysięcy nauczycieli, pedagogów, psychologów, policjantów, lekarzy, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ratowników medycznych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz blisko 20 tysięcy uczniów (zobacz nasze rekomendacje).
CPS to nowoczesna platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki społecznej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień – chemicznych i behawioralnych.
Działamy w oparciu o najnowszą wiedzę, czytelne kryteria aksjologiczne i modele profilaktyki integralnej, wspierając samorządy, instytucje bezpieczeństwa publicznego, placówki oświatowe i edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze oraz resocjalizacyjne. Czerpiemy z najnowszego dorobku psychologii społecznej, pedagogiki i profilaktyki społecznej, socjologii, dydaktyki oraz nauk medycznych. Naszymi recenzentami są wybitni polscy naukowcy oraz praktycy – współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytucjami badawczymi.

Działamy poprzez:
• badania i diagnozy społeczne;
• studia naukowe i analizy problemów;
• nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne;
• konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców;
• konferencje i seminaria naukowe;
• warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakładów karnych, PCPR, GOPS-MOPS, poradni pedagogiczno-psychologicznych, straży miejskich i gminnych.
Centrum wspiera władze edukacyjne, pedagogów i psychologów szkolnych w budowie integralnych programów profilaktyki. W ramach tej współpracy budujemy nowoczesne programy profilaktyczne dla szkół, szkolimy nauczycieli, pedagogów i psychologów, wychowawców, wspieramy metodycznie, realizujemy zajęcia dla rodziców i uczniów.

Nasza dewiza: Bonum Humanum – Dobro Człowieka


Recenzentami naszych programów i publikacji są wybitni polscy uczeni i praktycy m.in.: prof. Roman B. Sieroń, prof. Henryk Cudak, prof. Urszula Dudziak, prof. Czesław Cekiera, prof. Marek Walancik, prof. Małgorzata Ostrowska, prof. Mirosław Kowalski, prof. Stanisław Kocur, prof. Paweł Prüfer, prof. Elżbieta Osewska, prof. Lucyna Hurło, prof. Jerzy Fijałkowski, prof. Janusz Morbitzer, prof. Zbigniew Gaś, prof. Anna Zamkowska, prof. Eugeniusz Moczuk, prof. Tadeusz Sakowicz.

Współpracujemy z wieloma samorządami, ośrodkami, uczelniami i organizacjami m.in. z: Akademią Humanistyczną im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydziałem Pedagogicznym ChAT, Społeczną Akademią Nauk, PWSZ w Tarnobrzegu, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wydziałem Humanistycznym PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Instytutem Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli (Wydział KUL w Stalowej Woli), Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Sanepidem w Koninie, Kole, Nysie, Prudniku, Rzeszowie, Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Stowarzyszeniem KISS, licznymi oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, SZS „Wielkopolska”, RODN w Katowicach, CDN w Toruniu i Lesznie, Akademią e-Nauczyciela w Dąbrowie Górniczej, władzami samorządowymi Rzeszowa, Sosnowca, Głóchołaz warszawskich Bielan, Ursynowa i Wawra, Radzymina, Skierniewic, Legionowa, Bielska Podlaskiego, Poniatowej, Mińska Mazowieckiego, Kadzidła, Sokółki, Belska Dużego, Rawy Mazowieckiej, Nysy, Oleśnicy, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Wyszkowa, Kadzidła, Wieruszowa, Sochachaczewa, Opola Lubelskiego, powiatu Nowy Dwór Mazowiecki, powiatu pułtuskiego, powiatu ostrołęckiego, powiatu łukowskiego, powiatu żuromińskiego, , powiatu płońskiego, powiatu legionowskiego, izbami pielęgniarskimi, wydziałami kuratorów sądowych w Siedlcach, Skierniewicach, licznymi powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wieloma innymi instytucjami, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Fundacją „Orszak Trzech Króli”, Fundacją „De Primario”, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Siedlcach i Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Sosnowcu, Centrum Edukacji Obywatelskiej MON oraz licznymi stacjami ratownictwa medycznego.

 • Uzależnienia behawioralne
  Uzależnienia behawioralne

  Pełna monografia uzależnień behawioralnych przygotowana przez ekspertów – analityków i praktyków.

  Czytaj więcej
 • „Zawirowany” świat ponowoczesności
  „Zawirowany” świat ponowoczesności

  Socjopedagogiczne spojrzenie na zmiany społeczno-kulturowe i obyczajowe ostatnich dwóch dekad. Autor podejmuję próbę ukazania etiologii tych zjawisk oraz rozwoju zachowań ryzykownych, uzależnień i dewiacji, na tle szerszych przemian kulturowych zwłaszcza jako wynik promocji rewolucji...

  Czytaj więcej
 • Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych
  Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie...

  Czytaj więcej
 • Narkotyki i paranarkotyki
  Narkotyki i paranarkotyki

  Narkotyki paranarkotyki – pełna analiza wpływu narkotyków i substancji działających podobnie na zdrowie i zachowania człowieka. Wyjaśniono kluczowe podziały substancji narkotycznych, zjawisko dopalaczy oraz psychiczne i fizyczne mechanizmy uzależnień. Praca popularna adresowana do...

  Czytaj więcej
 • Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012
  Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012

  Kadra Wojska Polskiego (1998-2012) – studium przebiegu zmian wśród kadry WP od początku transformacji do zakończenia profesjonalizacji armii. Prezentujemy etapy przemian, w tym likwidacji zasadniczej służby wojskowej, powołania korpusu zawodowych, rozformowania korpusu oficerów...

  Czytaj więcej
 • Dopalacze gorsze od narkotyków
  W czwartek, 26 października 2017 roku, w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa i profilaktyki, finansowana z projektu "Dopalacze, życia wypalacze" realizowanego w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im.... Czytaj więcej 2017-11-08
 • Nie ma rządowej akcji, są erotyczne gadżety
  Na stronie znanej kampanii przeciw dopalaczom zamiast wiedzy o zagrożeniach, jakie niosą te środki, można znaleźć ofertę zakupu np. nasion konopi. Czytaj więcej 2017-11-08
 • 14-LATKA ZMARŁA PO ZAŻYCIU NARKOTYKÓW
  Czytaj więcej 2017-09-08
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.