Nowoczesna profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych

+48 602 100 020 mariusz@cps.edu.pl
Ideą przewodnią Centrum Profilaktyki Społecznej jest upowszechnianie naukowej wiedzy o etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania. Obszarem naszych szczególnych zainteresowań jest profilaktyka narkotykowa (dopalaczowa) i uzależnień behawioralnych, a także przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym. Wspomagamy władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe i wychowawcze w zakresie budowania nowoczesnych programów profilaktycznych, diagnozy zjawiska uzależnień oraz zachowań ryzykownych. Prowadzimy działalność szkoleniową i profilaktyczną z pracownikami instytucji samorządowych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych, sądownictwa, rodzicami oraz uczniami. W latach 2012 - 2014 realizowaliśmy konferencje metodyczne, seminaria i warsztaty w ponad 180 miejscowościach na terenie Mazowsza, Wielkopolski, Podlasia, Górnego i Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej oraz na Ziemi Łódzkiej. Odbiorcami naszych programów było już ponad 31 tysięcy osób.

Zajmujemy twarde, jednoznaczne stanowisko w sprawach narkotyków, dopalaczy, postmodernizmu i skrajnych postaci ideologii gender, opowiadając się za modelem wychowania dzieci i młodzieży W GRANICACH I NORMACH, których kluczowym źródłem są Dekalog, chrześcijaństwo i ogólnoludzkie wartości humanistyczne.
Uważamy, że źródłem prawa stanowionego przez państwo powinna być moralność.


 • Uzależnienia behawioralne
  Uzależnienia behawioralne

  Pełna monografia uzależnień behawioralnych przygotowana przez ekspertów – analityków i praktyków.

  Czytaj więcej
 • „Zawirowany” świat ponowoczesności
  „Zawirowany” świat ponowoczesności

  Socjopedagogiczne spojrzenie na zmiany społeczno-kulturowe i obyczajowe ostatnich dwóch dekad. Autor podejmuję próbę ukazania etiologii tych zjawisk oraz rozwoju zachowań ryzykownych, uzależnień i dewiacji, na tle szerszych przemian kulturowych zwłaszcza jako wynik promocji rewolucji...

  Czytaj więcej
 • Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych
  Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych

  Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie...

  Czytaj więcej
 • Narkotyki i paranarkotyki
  Narkotyki i paranarkotyki

  Narkotyki paranarkotyki – pełna analiza wpływu narkotyków i substancji działających podobnie na zdrowie i zachowania człowieka. Wyjaśniono kluczowe podziały substancji narkotycznych, zjawisko dopalaczy oraz psychiczne i fizyczne mechanizmy uzależnień. Praca popularna adresowana do...

  Czytaj więcej
 • Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012
  Kadra Wojska Polskiego w latach 1989 – 2012

  Kadra Wojska Polskiego (1998-2012) – studium przebiegu zmian wśród kadry WP od początku transformacji do zakończenia profesjonalizacji armii. Prezentujemy etapy przemian, w tym likwidacji zasadniczej służby wojskowej, powołania korpusu zawodowych, rozformowania korpusu oficerów...

  Czytaj więcej
 • Facebook zamiast osobistych kontaktów. Fatalne konsekwencje internetowej aktywności polskich dzieci
  Facebook zamiast osobistych kontaktów. Fatalne konsekwencje internetowej aktywności polskich dzieci

  Czytaj więcej 2017-08-10
 • Cyfrowe dzieci
  Świat dzieci i nastolatków zdominowały smartfony i komputery. Dzieci przesiadują do późna w sieci, często bez kontroli rodziców. Czytaj więcej 2017-08-10
 • Czy wiesz, co robi twoje dziecko w sieci ?
  Czytaj więcej 2017-08-10
 • Agresja w szkołach
  Kilka dni temu opinię publiczną poruszył film ukazujący nastolatki brutalnie bijące koleżankę ze szkoły. Czy jest to objaw wzrastającej agresji wśród polskiej młodzieży ? Czytaj więcej 2017-05-23
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.