Centrum Profilaktyki Społecznej

Credo

 

dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko

dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko

Jestem zdecydowanym zwolennikiem aksjologicznego modelu wychowawczego opartego na triadzie dobro – piękno – miłość oraz antropologicznego ujęcia oceny współczesnych dewiacji społecznych. Opowiadam się za zdecydowaną polityką państwa i samorządów w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, opartą o edukację i profilaktykę a nie metody represyjno-administracyjne.
Jestem zwolennikiem głębokiej reformy „bizantyjskiego” modelu polskiej oświaty, likwidacji gimnazjów lub nadania im nowej formy organizacyjno-edukacyjno-wychowawczej, odpowiadającej potrzebom młodzieży adolescencyjnej, a także jednoznacznego odcięcia wpływów partii politycznych od oświaty. Opowiadam się także za głęboką cyfryzacją polskiej oświaty i edukacji oraz tezą, że zła edukacja i kształcenie są krzywdą wyrządzaną młodemu pokoleniu oraz wielka szkodą dla przyszłości Rzeczpospolitej.
Mam negatywne stanowisko w sprawie legalizacji narkotyków. Kluczem do rozwiązania problemu nie jest zamykanie młodych ludzi do więzień ale wielostopniowa, merytoryczna profilaktyka wyprzedzająca oraz edukacja młodzieży.

Nic nie dzieje się bez przyczyny
Współpracujemy m.in. z: Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną, Dolnośląską Szkołą Wyższą, SZS Wielkopolska, Stowarzyszeniem Karan, Stowarzyszeniem KISS, Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, ośrodkami naukowymi w Lublinie, Warszawie, Tarnobrzegu, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Legnicy, Krakowie, Głogowie; władzami samorządowymi, placówkami edukacji nauczycieli i szkołami (m.in. w Warszawie, Kadzidle, Poznaniu, Mińsku Mazowieckim, Wyszkowie, Sokołowie Podlaskim, Miliczu, Włocławku, Toruniu, Raszynie, Glinojecku, Kosowie Lackim, Sokółce, Strykowie, Krakowie, Katowicach, Radomiu, Kadzidle, Rawie Mazowieckiej, Białymstoku, Belsku Dużym, Wieruszowie, Kraszewicach; zespołami kuratorów sądowych, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.
Budujemy profilaktykę pozytywną opartą o najnowszą wiedzę naukową. Recenzentami naszych publikacji i programów są m.in.: prof. Czesław Cekiera, prof. Krystyna Chałas, Urszula Dudziak, prof. Zdzisław Gaś, prof. Lucyna Hurło, prof. Stanisław Kawula, prof. Mirosław Kowalski, prof. Stanisław Kocur, prof. Urszula Ostrowska, prof. gen. Bogusław Pacek, prof. Małgorzata Przybysz Zaremba, prof. Marek Walancik.

Wszystkie nasze publikacje dostępne są w Oficynie Wydawniczej ASPRA-JR    www.aspra.pl
shared on wplocker.com